• Stowarzyszenie

Zarząd

Statut

Kontakt

Deklaracja

Konto

 • Absolwenci

Znani absolwenci

Absolwenci

 • Linki
Strona III LO Kalisz

  Zarząd Stowarzyszenia:

PREZES ZARZĄDU Anna Kucharska Utecht
WICEPREZES ZARZĄDU Jacek Bartosik
WICEPREZES ZARZĄDU Witold Torbiarczyk
SEKRETARZ STOWARZYSZENIA Teresa Wolff
SKARBNIK STOWARZYSZENIA Alicja Ceglarek

  DANE KONTAKTOWE STOWARZYSZENIA:

Konto mailowe stowarzyszenia: stow.jagiellonka.kopernik@gmail.com
sekretariat szkoły 767 20 36
Prezes Zarządu 502 59 40 35 /Anna Kucharska Utecht/
Wiceprezes Zarządu 601 98 13 08 / Jacek Bartosik /
Sekretarz Stowarzyszenia 604797592 / Teresa Wolff/